چهارشنبه, 1 اسفند 1397

رو عنوان : در این بازدید بر رفع سریع مناقصات تاکید گردید
عنوان : بازدید شهرداربندرسیریك و نائب رئیس شورای شهر از بوستان بانوان
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ 
ساعت : ۲۲:۹:۳۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید شهرداربندرسیریک باتفاق نائب رئیس شورای شهر از بوستان بانوان و دستور رفع نواقصات و کاشت درختان سایه دار که با اقلیم آب و هوایی منطقه سازگار باشند.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

سایت پورتال شهرداری بندر سیریک

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0