پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 3 ارديبهشت 1398

فهرست اصلی سایت چاپ...


درباره شهردار


باحضورمهندس نصوري معاونت امورعمراني- دبيري ن‍‍ژادمديركل دفترامورشهري – حجت الاسلام میرخلیلی نماینده مردم شرق استان درمجلس- جراره مديركل سياسي وانتخابات استانداري- مهندس دستوان رئيس سازمان مسكن وشهرسازي استان- سیدعبدالله هاشمی وحاج آقاخطیبی زاده رئیس ونائب رئیس مجمع خیرین استان - روسا ادارت ونهادها- شوراهاي شهرو روستا- دهياران-فرماندهان نظامي وانتظامي و روحانيت شيعه وسني؛ مراسم گلنگ زنی ساختمان فرمانداری و ساختمان مجتمع اداری شهرستان سیریک در زمینی به مساحت 3000 متر مربع بصورت هم کف و طبقه اول با اعتبار 13 میلیارد دویست میلیون ریال ودریک زمانبندی 18ماهه به زمین زده شد.سپس درسالن اجتماعات فرمانداري سيريك؛شهرداروبخشدارمركزي سيريك معرفي گرديدند. فلاح كهن فرماندارسيريك ضمن عرض خيرمقدم به مدعوين افزودند:امروز روزگرانبها وبابركتي براي شهرستان سيريك ميباشدکه امیدواریم قدوم پرخیروبرکت مدیران عالی استان دراین خطه مرزی نویددهنده سیریکی آبادوتوسعه يافته باشد.وي از روندتوسعه وپيشرفت شرق استان ستايش نموده واظهارداشت:مهندس نصوري اشراف كاملي براستان دارندوشبانه روزي درجهت آباداني اين خطه  مرزي تلاش مينمايند. وي گفت براي جبران عقب ماندگيهاي استان هرچه كاركنيم بازهم كم است.فرماندارسيريك گفت درسفرهاي رياست محترم جمهوري به استان مصوباتي بتصويب رسيده كه برخي ازآنهامتاسفانه بطوركامل اجرايي نگشته اندكه نيازبه پيگيري ومساعدت ويژه معاونت محترم امورعمراني دارد.كه بيمارستان32تختخوابه سيريك وتكميل اسكله چندمنظوره سيريك از آن جمله ميباشد.زيراموتورلنج هاي باري وصيادي سيريك جهت پهلوگرفتن بامشكل روبروهستند.وي پروژ اسكله صيادي بندركوهستك را ازديگرمصوبات سفررياست محترم جمهوردانستندكه تسريع در اجرايي شدن پروژه اهتمام ويژه معاونت محترم امورعمراني را ميطلبد. وي افزود:شهرستان سيريك داراي پتانسيل وتوانمنديهايي درحوزه گردشگري وميراث فرهنگي داردكه به نگاه ويژه مسئولين ميراث فرهنگي استان نياز دارد. سپس حاج آقا میر خلیلی در جلسه شورای اداری سیریک گفت: مهمترین مشکلات شهرستان سیریک را در بخش اشتغال جوانان و بهره برداری از اسکله چند منظوره سیریک بمنظور استفاده از پتانسیل های توسعه بخش صید و صیادی ، تجارت و بازرگانی برای شکوفایی شهرستان و شرق استان دانست.وی همچنین از آغاز عملیات گاز رسانی به شهرستان های شرق استان در آینده نزدیک خبرداد.درادامه مهندس نصوری معاون امورعمرانی استاندارهرمزگان ضمن اظهارخوشحالی دربین مردم سیریک گفت: در دولت دهم افق روشنی در انتظار مردم شهرستان سیریک برای توسعه و پیشرفت می باشد وی در بخش دیگری از سخنانش   اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را منفعت عادلانه اي از منابع و منافع ملی برای همه نسل ها دانست. وی گفت ما مدیون نسل های آتی هستیم وباید با برنامه ریزی مدون نسبت به حفظ ذخایرومنابع ملی واستفاده بهینه از آنها؛این منابع رابرای آیندگان به امانت بگذاریم همانطوریکه گذشتگان این منابع رابرای ما باقی گذاشته اند.مهندس نصوری از سعدینی شهردارجدیدسیریک بعنوان کسی یادنمودکه چندین سال در شورای برنامه ریزی استان حضورداشته وبنده شاهدتلاش ودلسوزی وی نسبت به منطقه بوده ام.معاون عمرانی استاندارگفت:حضور سعدینی درشورای عالی وبرنامه ریزی استان بیانگر شایستگی ولیاقت این مدیرجوان در رده های مدیریتی استان است.وبنده باشناختی که از شهردارجدیدسیریک دارم افق وچشم انداز روشنی برای شهربندرسیریک از هم اکنون مشاهده می نمایم.وی ادامه داد مدیریت عالی استان خود راموظف میداند که ازمدیران خدمتگزارومردمدار حمایت نماید.زیرا این پست ها ومقام ها فقط برای خدمات رسانی مستمربه مردم ارزش دارد.ومدیری که بتواندرضایت مردم راجلب نمایدتوانسته رضایت خداوندسبحان رانیزتامین نماید.بنده امیدوارم که شهردارجوان وخوشفکرسیریک وبا انجام کارهای خوب وماندگار؛نام نیکی ازخودبجای گذارد. 

سپس عبدالحمیدسعدینی که بعنوان چهارمین شهردار سیریک از امروزشروع بکارنمودند افزودبنده قبل ازهرچیزازحسن ظن شورای محترم شهرسیریک ومدیریت امورشهری درانتخاب بنده وتنفیذ وتائیدآن ازسوی استاندارمحترم ومراجع مربوطه تقدیروتشکرمینمایم.وی گفت پست ومقام وسیله ای است برای رسیدن به اهدافی که خواستگاه آن مردم میباشد.واین پست ها ومقام ها ابزاری هستندبرای تامین رفاه وآسایش مردم.سعدینی خودش را خادم مردم سیریک دانسته وافزودندکه بنده درحیطه کاریم از مشورت صاحبنظران ومعتمدین درتوسعه وعمران شهری استفاده خواهم نمودزیرا بنده به کارجمعهی ومشورت ایمان دارم.شهردارجدیدسیریک توکل به خداوندسبحان –حفظ کرامت وشرافت انسانی –نظم وانظباط مالی واداری – تحول وتغییرمبلمان شهری – تسریع درتصویب طرح جامع شهری – پرداخت مطالبات پرسنل شهرداری در اولین فرصت – تعامل وهمفکر ی باشورای محترم شهر درتمامی زمینه ها برای عمران شهری –ساختن سیریکی درخور شان مردمان منطقه – استفاده ار نظرات معتمدین وریش سفیدان منطقه – جذب عوارضات محلی واعتبارات استانی –سازماندهی ناوگان حمل ونقل شهری را ازاهم برنامه های خویش نام برده واظهار امیدواری نمودندکه با مساعدت ویژه مدیریت عالی استان و مدیرکل محترم امورشهری وفرماندارمحترم - شورای شهر وهمکاری وهمراهی شهروندان وصاحبنظران وپرسنل تلاشگرشهرداری بندرسیریک؛شهری آباد وتوسعه یافته داشته باشیم. درپایان احکام عبدالحمیدسعدینی شهردارجدیدسیریک ومهندس محسنی بخشدارمرکزی سیریک توسط مدیران عالی استانی حاضردرمراسم معارفه به این مدیران جوان وتلاشگر اهدا گردید.عبدالحمیدسعدینی قبل ازاین سمت؛کارشناس اداره کارشهرستان میناب بود.وبمدت 4سال درشورای عالی وشورای برنامه ریزی استان هرمزگان نیزعضویت داشته است.


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0